keyhole.jpg
Kandidatvurdering: Forsikring
 

At bruge 2-3 ekstra dage og 3% af kandidatens bruttoløn på en kandidatvurdering er at betragte som en slags forsikring. Sikkerheden for at kandidaten vil trives fagligt, såvel som personligt, øges væsentligt. Eksterne erfarne og velfunderede øjne giver en betydelig bedre dømmekraft end virksomhedens intuitive indtryk.
Et godt match på et professionelt grundlag vil hurtigt forrente sig i form af afstemte forventninger og en gensidig investering i hinanden. 

Udbytte

   - Stabile og kompetente medarbejdere
   - Gensidig tillid til, at der er tale om et godt match, hvilket forstærker begge parters indsats i startfasen
   - Kandidaten kommer desuden hurtigere til at indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere


Kontakt People Capital Partner 

T  + 45 7027 3343
E contact@peoplecapital.dk

De tre faseropstartsmøde - personlige oplysninger - tests - interview - referencer