keyhole.jpg
Kandidatvurdering: EvalueringPå basis af kandidatens personlige oplysninger, personlighedstest, analytisk test, et dybdeinterview samt referencers udtalelser, udfærdiges der en personvurderingsrapport.
I denne giver konsulenten en personlig og faglig vurdering af kandidaten.
I rapporten relateres personlige kompetencer såsom relationer, arbejdsstil og motivation til virksomhedens krav. Herudover angives den enkelte kandidats forcer og begrænsninger. Såfremt kandidaten anbefales, gives også gode råd til forhold man skal være opmærksom på i forhold til indkøring i jobbet.
Feedback
På det afsluttende møde mellem virksomheden og konsulenten gennemgås hver enkelt kandidat. Den bygger på hele forløbet, og giver virksomheden en indsigtsfuld og afbalanceret vurdering af en eller flere spidskandidater.
Ved gennemgangen får lederen endvidere ideer og råd til, hvordan samarbejdet med kandidaten/medarbejderen bedst håndteres. Heri indgår særlige forhold arbejdsgiveren skal være opmærksom på. Det kan eksempelvis være placering i organisationen, behov for udfordringer, vigtigheden af en arbejdsbeskrivelse, behov fo etc. løbende opfølgning.
People Capital Partners kandidatvurdering optimerer beslutningsgrundlaget for virksomhed såvel som for kandidat, så kostbare fejlansættelser undgås.

De tre faseropstartsmøde - personlige oplysninger - tests - interview - referencer