keyhole.jpg
Kandidatvurdering: Referencer

 
På dette tidspunkt i processen tegner der sig et relativt klart billede af matchet mellem kandidat og job.
Derfor vil referencetagningen foregå på et særdeles kvalitativt grundlag og normalt underbygge allerede erfarede observationer.
Typisk vil der blive taget 2-3 referencer.

De tre faseropstartsmøde - personlige oplysninger - tests - interview - personvurderingsrapport