keyhole.jpg
Kandidatvurdering: InterviewMed baggrund i kundens briefing og de af kandidaten udfyldte tests og Personlige Oplysninger tager konsulenten en længere samtale med kandidaten (1 1/2 - 2 timer), hvor fokus ene og alene er på matchet mellem kandidat og job.
Mod slutningen af samtalen giver konsulenten kandidaten en umiddelbar feed-back, hvor gode og mindre gode matches belyses.

De tre faser opstartsmøde - personlige oplysninger - tests - referencer - personvurderingsrapport