keyhole.jpg
Kandidatvurdering: TestsPeople Capital Partner anvender personlighedstest og analytiske tests for at sikre det rette match mellem stillingens krav / succeskriterier og kandidatens personlige kompetencer og motivation.
De tests vi anvender, er SHL-tests, der har været brugt siden 1984 og er de mest anvendte erhvervsrettede personlighedstests den dag i dag. Konsulenterne er certificerede brugere af SHLs personligheds- og analytiske test.
Personlighedstest
Grundlæggende kan man dele personlighedstest op i to hovedtyper:
1.       Til rekruttering
2.      Til udvikling
Vi anvender naturligvis en personlighedstest beregnet til rekruttering, nemlig SHL’s OPQ test (Occupational Personality Questionaire). Testspørgsmålene består af 104 udsagn med 4 svarmuligheder i hver. Testen tager 45-60 minutter og måler på 32 personlighedstræk. Besvarelsen resulterer i en erhvervsrettet personlighedsprofil, der er inddelt i tre hovedområder:
1.        Kandidatens relationer til andre
2.      Kandidatens tænkemåde/arbejdstilgang
3.      Kandidatens følelser og energi
Testene står aldrig alene, men danner alene et yderligere fundament for dybdeinterviewet.
Analytisk test
 
SHL’s analytiske test - eller omtankeprøve, som den ofte kaldes - vurderer på en hurtig og effektiv måde analytiske færdigheder, som er vigtige i mange job. Testen er på tid og afdækker kandidatens arbejdstempo og præcision i besvarelsen, samt information om kandidatens analytiske styrker og udviklingsområder.

De tre faseropstartsmøde - personlige oplysninger - interview - referencer - personvurderingsrapport