keyhole.jpg
Kandidatvurdering: Opstartsmøde

 

Processen startes typisk op med et møde mellem den kommende chef og konsulenten.
Nogle af de punkter, der berøres på mødet er :
  • virksomhedens strategi, marked, resultater, kunder, generelle udfordringer, kultur m.m.
  • stillingens indhold, herunder de udfordringer og mål, der vil være knyttet til jobbet og afdelingen. Indeholder også en orientering om kollegerne, deres faglige erfaringer, kvalifikationer, forestående organisationsændringer, m.m.
  • forventninger til den kommende medarbejder, herunder uddannelsesmæssig baggrund og praktisk erfaring, nuværende beskæftigelse, mulige profiler m.m.
  • løn, ansættelsesvilkår etc.
  • slutkandidat(-er) diskuteres
De tre faserpersonlige oplysninger - tests - interview - referencer - personvurderingsrapport