ordbog.jpg
Ordbog

 

Search, executive search, rekruttering, headhunting

Kært barn har mange navne. Her er en oversigt over nøglebegreber inden for branchen.

Bruttoliste -
samlet råliste over potentielle kandidater inden 1. interviews

Cold Call – headhunter kontakter en potentiel klient uden at have haft en kontakt i forvejen; metoden anses ikke for at være professionel blandt seriøse search virksomheder

Garanti – afhængig af search-selskab er der en garantiperiode på 6-12 md. Såfremt kandidaten fratræder inden garantiperioden og det skyldes noget som search-selskabet burde have afdækket, vil search-selskabet skulle finde en ny kandidat uden beregning.

Headhunting - en systematisk og målrettet proces, hvor der betales honorar for at kunden låner andres HR-ekspertise, netværk, anbefalinger, m.v.
 andre låner ud af

Kandidat - person, der er inviteret til samtale om, eller selv har ansøgt, en bestemt stilling

Klient - kunde, typisk en virksomhed eller organisation

Off-limit – fredningstid/karantæneperiode, hvor searchselskab ikke må henvende sig til en virksomhed og dens medarbejdere

Old boys network - rekruttering via egne netværk, headhunting er en professionalisering og systematisering af old boys network

Rekruttering omfatter de aktiviteter, der knytter sig til at besætte ledige stillinger i virksomheden. Rekruttering kan både være i forhold til eksisterende stillinger og nye stillinger.

Research – summen af det markedsarbejde som gør det muligt at identificere og fremskaffe relevante kandidater i forhold til en konkret kravspecifikation som er udarbejdet i samarbejde med klienten

Search betegner, at man ikke blot slår et job op i et trykt medie eller på hjemmesiden, men at man aktivt går ud og opsøger emner, som kan være interessante for virksomheden til jobbet. En del konsulentfirmaer gennemfører search processer, typisk har de research medarbejdere, der skaber overblik over lederes vej gennem branchen.

Short list – gennemarbejdet kandidatliste


Target virksomheder - virksomheder, der kunne være relevante i forbindelse med at afdække interessante kandidater

Udvælgelse er de processer og metoder der anvendes for at vælge den eller de personer blandt de aktuelle kandidater, der skal tilbydes stillingen


Partnere 
- Vision - Etik - Samarbejde i Norden - Globalt samarbejde - Artikler